Visie

Aanleg + omgeving = kind

Bij de geboorte van een kind, zijn een aantal eigenschappen en karaktertrekken in aanleg aanwezig. Muzikaliteit, creativiteit, een wiskundeknobbel, maar ook geduld, tact, doorzettingsvermogen zijn voorbeelden van talenten die het kind vanaf de geboorte al in zich kan hebben. Of deze talenten zich (volledig) zullen ontwikkelen, is niet alleen afhankelijk van het kind, maar ook van de omgeving. Deze moet aan het kind de kansen geven om zijn talent te ontplooien. Elk kind wordt dus gevormd door een combinatie van aanleg en omgeving.

De omgeving waarin een kind zich bevindt is dus van grote invloed op hoe het kind zich zal ontwikkelen. In eerste instantie zijn dat de ouders, maar naarmate het kind ouder wordt zal die omgeving zich steeds verder uitbreiden. De gastouder is een van de mensen die van die omgeving deel uitmaakt. Logisch dus, dat ouders hoge eisen stellen aan de opvang.

Om aan de eisen van de vraagouders tegemoet te komen, hebben wij beschreven hoe kwalitatief goede opvang volgens ons uitgevoerd moet worden. Daarmee willen wij bereiken dat bij de kinderen, die via ons worden opgevangen, de ontwikkeling van talenten zo goed mogelijk gestimuleerd wordt.

Adres

Randstad 22-48    |    1316 BZ Almere   |    036 534 10 65    |    info@gob-alltogether.nl

© Gob-alltogether design Twistweb.eu