Waar moet je aan voldoen?

Deeltijd-opvoeder

Als gastouder neem je een deel van de opvoeding over van de vraagouders. De vraagouders zijn hier natuurlijk eindverantwoordelijk voor. Zij zorgen ervoor dat je als gastouder bekend bent met de gewoontes binnen het gezin en met de wensen van de vraagouders over de opvoeding. De gastouder past zich hierbij aan, zonder aan haar eigen waarden en normen voorbij te gaan.

Eisen aan gastouders

Natuurlijk geven de ouders de zorg voor hun kind niet zomaar uit handen. Daarom moet je ook aan bepaalde eisen voldoen om je in te kunnen schrijven bij ons gastouderbureau. Ook je huis en je eigen gezin spelen een rol. Hieronder volgt een opsomming van die eisen:

 • Je bent minimaal 23 jaar. In individuele gevallen kan van deze eis worden afgeweken, maar dat is altijd ter beoordeling van gastouderbureau All Together.
 • Je hebt een verklaring omtrent het gedrag, of bent bereid deze aan te vragen bij inschrijving bij gastouderbureau All Together. Ook huisgenoten van 18 jaar of ouder moeten een verklaring omtrent het gedrag hebben. (Deze verklaring(en) mogen bij inschrijving niet ouder te zijn dan 2 maanden).
 • Je hebt een relevante opleiding op minimaal MBO 2 niveau, of bent bereid dit te behalen.
 • Je bent in het bezit van een geldig EHBO aan Kinderen certificaat, of bent bereid dit te behalen.
 • Je bent ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang of bent bereid dit te laten doen door gastouderbureau All Together.
 • Je vindt het leuk om met kinderen om te gaan en een vertrouwensband met ze op te bouwen.
 • Je beschikt over een goede lichamelijke en mentale gezondheid.
 • Je respecteert en accepteert de ideeën en levenswijze van de vraagouders.
 • Je waakt over de gezondheid, hygiëne en veiligheid van de gastkinderen.
 • Je beschikt over voldoende slaap- en speelmogelijkheden voor de gastkinderen. Ook zijn er buitenspeelmogelijkheden in de nabije omgeving.
 • Je bent flexibel in de omgang en communiceert makkelijk.
 • Je gaat akkoord met vooraf aangekondigde en onaangekondigde huisbezoeken, om de kwaliteit van de opvang en de naleving van het pedagogisch beleidsplan te beoordelen.
 • Je verleent medewerking aan het uitvoeren van de jaarlijkse risico-inventarisatie in de thuissituatie.
 • Je bent bereid eventuele verbeterpunten uit te voeren.
 • Je staat open voor advies en begeleiding vanuit het gastouderbureau.
 • Je hebt een eigen WA verzekering.
 • Je hebt een ongevallen inzittenden verzekering als de kinderen met de auto vervoerd worden.

Adres

Randstad 22-48    |    1316 BZ Almere   |    036 534 10 65    |    info@gob-alltogether.nl

© Gob-alltogether design Twistweb.eu